Sărăcia infantilă, o problemă serioasă în UE

Sărăcia infantilă „rămâne o problemă serioasă în Uniunea Europeană”, aproape unul din patru copii fiind în risc de sărăcie și excluziune. Este dificil de evaluat dacă măsurile de combatere a acestora la nivel european sunt eficiente, potrivit unui raport al Curții europene de Conturi.

În 2018 existau 23 de milioane de copii în Uniunea Europeană cu risc de sărăcie sau excluziune socială, deși nivelurile variază foarte mult între statele membre.

În timp ce România, Bulgaria, Grecia și Italia au înregistrat un procent de minori cu risc de sărăcie sau excludere mai mare de 30%, cele mai mici rate s-au găsit în Danemarca (15,2%), Olanda (15,2%), Republica Cehă ( 13,2%) și Slovenia (13,1%). În Spania în acel an, 29,5% dintre minori se aflau în această situație.

Potrivit auditorilor europeni, este „dificil, dacă nu imposibil” să se evalueze dacă inițiativele Comisiei Europene (utilizarea instrumentelor juridice și a fondurilor UE) „au fost suficient de eficiente” în combaterea problemei.

Curtea de Conturi recomandă Comisiei Europene „să introducă acțiuni și ținte” împotriva sărăciei copiilor în planul său de acțiune pentru Pilonul european al drepturilor sociale.

O altă opțiune, spun ei, este de a avea „îndrumări clare” pentru a identifica situațiile care ar putea duce la o posibilă recomandare specifică țării legate de sărăcia infantilă, în contextul analizei pe care Bruxelles-ul o face în procesul semestrului european.

Pentru realizarea studiului, auditorii au examinat performanța Comisiei Europene și au vizitat autoritățile naționale din Germania, Italia, Polonia și România, precum și organizații internaționale și neguvernamentale active în domeniul sărăciei infantile.

„Nici Comisia, nici statele membre vizitate nu au putut cuantifica suma fondurilor alocate proiectelor legate direct de sărăcia infantilă și, prin urmare, nu a fost posibil să le evalueze eficacitatea”, se arată în raport.

Din aceste motive, ei recomandă ca Executivul comunitar „să ghideze și să supravegheze investițiile pentru combaterea sărăciei infantile în perioada de programare 2021-2027”.

În cele din urmă, solicită, de asemenea, să se asigure că au fost luate măsurile necesare și că s-au colectat suficiente informații cu privire la măsurile și finanțarea necesare pentru a avea un impact pozitiv asupra nivelului sărăciei infantile din UE, pentru a dezvolta următoarea inițiativă politică Garanția Infantilă Europeană.

Da-i o nota Articolului

0 / 5. Numarul de voturi: 0

leave a reply