Pe timpul pandemiei, femeile și copiii riscă să fie mai expuși violenței domestice

Cu prilejul Zilei internaționale a Drepturilor Omului, 10 decembrie 2020, care marchează sfârșitul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen împotriva femeilor” (25 noiembrie – 10 decembrie), UNICEF în România și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), își exprimă susținerea pentru respectarea drepturilor tuturor femeilor și copiilor, ca parte indisolubilă a drepturilor fundamentale ale omului, atât în cadrul societății, cât și în cadrul familiei.

„În această perioadă dificilă pentru întreaga omenire, avem convingerea că, numai împreună, putem surmonta situațiile generate de pandemia COVID19, prin inițiative individuale sau comune, centrate pe ideea de unitate și solidaritate umană, care să poată asigura transpunerea în practică a unor măsuri adecvate de sprijin, în funcție de nevoile copiilor și familiilor”, a declarat doamna Luminița Popescu, Secretar de Stat, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

„Trebuie să prioritizăm acțiunile de combatere a tuturor formelor de discriminare și violență împotriva copiilor, fetelor și femeilor. De Ziua Internațională a Drepturilor Omului, UNICEF își reafirmă deplina susținere pentru instituțiile statului, în vederea asigurării de șanse egale pentru toți copii și tinerii din România, indiferent de gen sau statut social. Parteneriatul încheiat de UNICEF cu ANES în acest an reprezintă un instrument solid în acest sens”, a declarat domnul Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România.

În condițiile izolării la domiciliu, limitării contactelor cu membrii rețelei sociale, efectuării muncii la domiciliu, închiderii școlilor, lipsei unor facilități de petrecere a timpului liber și insecurității financiare, s-a observat că relațiile familiale tind să devină din ce în ce mai încordate, accentuând vulnerabilitatea copiilor și femeilor și creșterea riscului de a fi expuși la fenomenul violenței domestice.

Din aceste considerente, UNICEF și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați:

Lansează un apel public către toți membrii societății ca, mai ales în aceste momente de criză, să fie solidari și să își ajute semenii, în special, pe cei mai vulnerabili( bătrâni, femei, copii) devenind vectori ai schimbării sociale, prin depășirea stereotipurilor și prejudecăților care conduc la situații de discriminare și de violență domestică asupra copiilor și femeilor.

Își exprimă angajamentul de a continua, atât prin acțiuni individuale, cât și prin acțiuni comune, măsurile de prevenire și combatere a discriminării și a violenței împotriva copiilor și femeilor, și de asigurare a sprijinului și protecției necesare pentru victimele violenței domestice,

Recomandă tuturor autorităților administrației publice locale să se implice proactiv prin elaborarea unor strategii locale, care să fie orientate pe măsuri de eliminare a disparităților care afectează copiii și familiile lor și pe dezvoltarea de servicii comunitare și servicii sociale de calitate, care să răspundă nevoilor copilului și familiei,

Evidențiază necesitatea și importanța rolului familiei, care trebuie să fie un loc de înțelegere, armonie, dialog, susținere reciprocă, respectare a drepturilor individuale ale copiilor și femeilor și a alegerilor acestora, oferindu-le un mediu protector, care să le stimuleze dezvoltarea și atingerea unui potențial maxim personal,

Încurajează femeile să raporteze cu încredere autorităților competente situațiile de discriminare și de violență domestică cu care se confruntă atât ele cât și copii lor,

Reamintesc femeilor și copiilor afectați de fenomenul violenței domestice, că nu sunt singuri și că profesioniștii din instituțiile de specialitate, de la toate nivelurile, sunt pregătiți să intervină și să le acorde sprijinul necesar, oricând au nevoie,

Subliniază existența și disponibilitatea liniei naționale telefonice de la nivelul ANES cu numărul unic 0800 500 333, destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, care furnizează gratuit, consiliere, îndrumare și asistență, 24h din 24, 7 zile, a liniei naționale telefonice de asistență pentru copii și adolescenți cu numărul 116 111, dar și disponibilitatea permanentă a serviciilor sociale care funcționează la nivel județean, prin grija Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului (centre de plasament în regim de urgență, centre maternale, adăposturi, locuințe protejate, grupuri de suport psihologic, cabinete de consiliere vocațională, consiliere juridică, etc.).

Da-i o nota Articolului

0 / 5. Numarul de voturi: 0

leave a reply