Minerale din Romania la Muzeul National al Bucovinei

Muzeul Național al Bucovinei vă invită să vizitați, în perioada 19 noiembrie 2021 – 17 martie 2022,expoziția Minerale și asociații minerale din România.

Vernisajul va avea loc vineri, 19 noiembrie 2021, ora 11, la Muzeul de Științele Naturii.

Acest proiect expozițional a apărut ca rod al colaborării mai multor instituții cu  profil geologic din țară (Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, Academia Română – Secția de Științe Geonomice; Universitatea din București – Facultatea de Geologie și Geofizică; Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași – Facultatea de Geografie și Geologie, Institutul Geologic al României – Muzeul Național de Geologie București) și face parte din proiectul cultural „Minerale românești – contributor la patrimoniul cultural european”, realizat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN).

Expoziția prezintăpublicului 122 de minerale și asociații minerale emblematice spațiului mineralogic românesc, care se disting prin forme, mărimi și asocieri nemaiîntâlnite în lume.

Un loc important îl ocupă mineralele descoperite pentru prima dată în România, care exemplifică și promovează zestrea mineralogică a spațiului românesc, cu accent pe contribuția adusă de țara noastră la dezvoltarea patrimoniului mineralogic universal.

Intrarea în expoziție este gratuită, cu respectarea legislației pandemice în vigoare din data de 25 octombrie 2021.

REGULI ACCES MUZEU

Conform HG 1.130 – Hotărârepentrumodificareaanexelornr. 2 și 3 la HotărâreaGuvernuluinr. 1.090/2021 privindprelungireastării de alertăpeteritoriulRomâniei, precumșistabilireamăsurilor care se aplicăpedurataacesteiapentruprevenireașicombatereaefectelorpandemiei de COVID-19,

 începând cu data de 25 octombrie 2021

(4) Accesulpersoanelor, cu excepțiaangajaților, înincinteleinstituțiilorpublicecentraleși locale, regiilorautonomeșioperatoriloreconomici cu capital public estepermisdoarcelor care facdovadavaccinăriiîmpotrivavirusului SARS-CoV-2 șipentru care au trecut 10 zile de la finalizareaschemei complete de vaccinare, care prezintărezultatulnegativ al unui test RTPCR pentruinfecția cu virusul SARS-CoV-2 nu maivechi de 72 de ore saurezultatulnegativcertificat al unui test antigen rapid pentruinfecția cu virusul SARS-CoV-2 nu maivechi de 48 de ore, respectiv care se aflăînperioadacuprinsăîntre a 15-a ziși a 180-a ziulterioarăconfirmăriiinfectării cu virusul SARS-CoV-2.

Măsurile prezentate nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Da-i o nota Articolului

0 / 5. Numarul de voturi: 0

leave a reply