Juridice.

Protectia ta este importanta, motiv pentru care consideram ca este necesar sa fii la curent cu toate reglementarile legale care vin in sprijinul tau, din zona in care locuiesti sau iti desfasori activitatea.
Intr-o alta tara, cu legi si reguli noi, va trebui sa ne informam pentru a sti ce drepturi avem si ce obligatii ne revin.
Posteaza pe https://www.rtvd.ro/  solicitarea ta si vom incerca sa te ajutam. Pe tine si prin tine, pe toti ceilalti aflati intr-o situatie similara.
Faceți clic sau trageți fișierele în această zonă pentru a le încărca.
Pentru Articole stiri sau evenimente va rugam folositi documente de tip PDF sau Microsoft Word (.doc, .docm, .docx .pdf .txt). Documentele incarcate care au informatia structurata, documentata si corecta din punct de vedere gramatical are sanse mai mare de castig si de a fi postata pe site-ul RTVD.ro !!! Important !!! RTVD.ro are dreptul de a selecta articolele care vor fi postate. Nu se accepta Articole cu injurii, inclinatii politice evidente, rasism sau instigare la violenta si alte tipuri de informatii care sa aduca prejudicii sau defaimare pentru anumite persoane sau entitati.
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea, prelucrarea si stocarea datelor mele cu caracter personal de către RTVD – Radio Televiziunea Diasporei în cadrul procesului de adeziune rezultate din prezenta declaraţie, materialele depuse pentru publicarea acestora pe site-ul oficial www.rtvd.ro ce apartine RTVD – Radio Televiziunea Diasporei

Am fost informat despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin,reglementate de Legea nr 190/201 privind masuri de punere in aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către RTVD – Radio Televiziunea Diasporei– determină imposibilitatea înscrierii pe site-ul oficial al RTVD – Radio Televiziunea Diasporei.
Dacă datele cu caracter personal furnizate mai sus, precum si imaginile distribuite sunt incorecte sau vor suferi modificări mă oblig să informez în scris RTVD – Radio Televiziunea Diasporei, în timp util.
POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATEA ACESTORA
CINE PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL

Stimate beneficiar al serviciilor RTVD – Radio Televiziunea Diasporei!
Siguranța datelor tale personale este foarte importantă pentru organizația noastră!
Te informăm că respectăm Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și îți confirmăm că datele tale sunt în siguranță la RTVD – Radio Televiziunea Diasporei.
Acest formular cuprinde o informare cu privire la datele colectate de la dumneavoastră. Colectarea acestor date se face în acord cu prevederile legii și cele stipulate în Politica de Confidențialitate prezentate pe site-ul oficial www.rtvd.ro

Prin acest formular, vă solicităm să vă exprimați consimțământul pentru a putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopurile specificate aici. Vă rugăm să completați acest formular doar dacă sunteți de acord să ne acordați acest consimțământ în vederea scopurilor specificate aici.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de RTVD – Radio Televiziunea Diasporei.
RTVD – Radio Televiziunea Diasporei își ia angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la nivel național și european.

DATELE CARE VOR FI PRELUCRATE
Vom prelucra următoarele categorii de date personale:
· date de identificare precum nume;
· date biometrice, precum imagini foto/video;
· date de contact, precum număr de telefon, adresă de email;

Pentru RTVD – Radio Televiziunea Diasporei este important să:
1. îți spunem scopul pentru care sunt utilizate datele tale;
2. îți cerem acordul oricând legea cere acest lucru;
3. știi cât timp vom păstra datele tale cu caracter personal în sistem;

Aceste informații ți se oferă în momentul în care devii beneficiar al serviciilor noastre.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale ale beneficiarilor care au nevoie de sprijin sau servicii furnizate gratuit de catre RTVD – Radio Televiziunea Diasporei, cum ar fi numele, adresa, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal vor fi colectate și prelucrate pentru a face demersurile în vederea încheierii unui contract sau executării unui contract, precum și pentru livrarea produselor.

În vederea îmbunătățirii și optimizării serviciilor noastre, RTVD – Radio Televiziunea Diasporei poate utiliza o varietate de furnizori de servicii terțe – cum ar fi servicii de curierat (pentru expedierea de premii, documente, etc), furnizori de soluții de plata, etc. – cazuri în care suntem nevoiți să comunicăm anumite date personale, în acord cu Politica de Confidențialitate prezentată și comunicată pe site-ul nostru.

Consimțământul dumneavoastră privitor la imagini foto-video ne este util pentru propriile activități de publicitate, la întocmirea rapoartelor anuale și este posibilă postarea acestor imagini în social media sau pe site-ul web al televiziunii.

Datele dumneavoastră de contact, cum ar fi, număr de telefon, adresă de email, vor fi prelucrate pentru a verifica satisfacția dumneavoastră în vederea îmbunătățirii calității serviciilor. În oricare dintre cazurile de mai sus, vă vom solicita anterior consimțământul pentru fiecare dintre aceste scopuri, iar acesta va putea fi retras oricând, ulterior.

De asemenea, datele personale, cum ar fi nume, prenume, adresă de email și telefon, imagini foto/video vor fi prelucrate în vederea informării acestora despre activitățile și acțiunile întreprinse, prin trimiterea de buletine informative, invitații și mesaje personalizate. Și în aceste cazuri vă vom solicita anterior consimțământul, iar acesta va putea fi retras oricând, ulterior.

Datele dumneavoastră personale cuprinse în documente justificative vor fi păstrate de noi timp de 5 ani, începând cu data încheierii exercițiului financiar (anului) în care au fost colectate.

Imaginile foto/video vor fi șterse din evidențele televiziunii în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii relațiilor contractuale, sau de la data retragerii consimțământului, după caz.

Datele de contact (adresă de email, număr de telefon) vor fi șterse în termen de maximum 30 de zile de la data retragerii consimțământului.
Orice alte date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât este necesar realizarea scopului pentru care au fost colectate și vor fi șterse din evidențele noastre în maximum 30 de zile de la îndeplinirea acestui scop sau de la retragerea consimțământului, dacă este cazul.

DREPTURI DE AUTOR
a. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial. Pentru uzul comercial, este necesar acordul scris al reprezentanţilor al RTVD – Radio Televiziunea Diasporei, acord exprimat contractual.
b. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului al RTVD – Radio Televiziunea Diasporei, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective. Condiţiile de folosire a conţinutului aparţinând in scop comercial vor fi explicit formulate prin intermediul acordurilor contractuale încheiate între al RTVD – Radio Televiziunea Diasporei şi partenerii de afaceri.

c. Toate drepturile de autor sunt cesionate, cu titlu gratuit, catre RTVD – Radio Televiziunea Diasporei in momentul incarcarii materialelor scrise sau a imaginilor foto/video.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚE PĂRȚI

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de asociație pot fi transmise către terțe părți dacă aceasta este o obligație legală al RTVD – Radio Televisiunea Diasporei, ca urmare a solicitării persoanei vizate sau la solicitarea unui entități publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice care îi revin prin lege.
Astfel, datele dmneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate și transmise de asociație către: Agențiile Județene și Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Autoritatea Națională pentru Calificări, inspectori ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, organe ale poliției judiciare, instanțe judecătorești, executori judecătorești, precum și orice altă instituție sau autoritate publică ale cărei atribuții includ solicitarea și obținerea de documente ce conțin date cu caracter personal de la persoane juridice de drept privat.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARILOR ȘI ALE SUSȚINĂTORILOR

DREPTURI:
În vederea respectării drepturilor dumneavoastră, vă informăm care sunt acestea și cum pot fi ele exercitate:
Dreptul de a refuza să devii o persoană vizată
De la început, primul tău drept ca cetățean al UE este de a refuza să devii o persoană vizată, adică de a refuza ca datele tale personale să fie prelucrate. Cu toate acestea, este puțin probabil ca multe persoane să reușească acest lucru, să nu aibă activități bancare de exemplu, telefon, să nu fie angajați și așa mai departe.
Dreptul de a fi informat
O dată ce ai consimțit și ai devenit o persoană vizată, ai dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmplă cu datele tale personale, la ce sunt folosite, să le accesezi, să le modifici și chiar să revoci consimțământul pentru o anumită organizație. În același timp, ai dreptul să îți accesezi datele personale ori de câte ori vrei.
Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor
Conform GDPR o persoană are dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale în diverse circumstanțe. De exemplu, o persoană vizată poate restricționa prelucrarea datelor personale când crede că acestea nu sunt exacte. În acest caz, persoana va putea restricționa prelucrarea datelor până când acuratețea acestora este verificată. Un alt caz când se poate restricționa prelucrarea datelor este momentul în care persoana vizată obiectează prelucrării.
Portabilitatea datelor
Ai de asemenea dreptul la portarea datelor. În lipsa altor condiții contractuale (de care ar trebui să fii informat înainte de a consimți prelucrării datelor) atunci îți poți muta datele de la un furnizor la altul într-un mod ușor și rapid.
Dreptul de a fi uitat (dreptul la ștergerea datelor)
Un alt drept important este cel la ștergerea datelor (sau de a fi uitat). Principiul general este că o persoană are dreptul de a cere ștergerea datelor personale. Acest drept nu este unul absolut, aceasta însemnând că există circumstanțe în care datele nu vor fi șterse la cererea persoanei vizate. De exemplu, dacă datele personale sunt folosite pentru conformarea cu o obligație legală sau pentru siguranța sănătății publice, pentru cercetare științifică atunci dreptul la ștergerea datelor poate fi refuzat persoanei vizate.
Drepturi legate de procesul decizional automatizat și crearea de profiluri
Acest drept dorește să apere persoanele de anumite decizii cu potențial negativ care are putea fi luate fără intervenție umană. GDPR-ul definește crearea de profiluri ca fiind orice formă automatizată de prelucrare în scopul evaluării anumitor aspecte personale ale individului, cum ar fi performanța la muncă, sănătatea, preferințe personale, situația economică, locația și altele. Dacă o organizație folosește crearea de profiluri, trebuie să ia anumite măsuri de siguranță. De exemplu, să fie utilizate proceduri matematice sau statistice corecte, datele cu caracter personal să fie securizate, să existe măsuri care permit anomaliilor să fie corectate cu un risc minim de erori. De reținut, procesul decizional automatizat nu trebuie să fie aplicat niciodată unui copil.

OBLIGATII:

a.Informaţiile personale puse la dispoziţia RTVD – Radio Televiziunea Diasporei pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile 190/2018. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date a RTVD – Radio Televiziunea Diasporei şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către RTVD – Radio Televiziunea Diasporei şi partenerii săi agreaţi.
b. După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile RTVD – Radio Televiziunea Diasporei Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, RTVD – Radio Televiziunea Diasporei. nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.
c. Utilizatorul isi asuma in totalitate responsabilitatea pentru materialele scrise sau materialele foto/video pe care le transmite catre RTVD – Radio Televiziunea Diasporei.

În vederea respectării acestor drepturi, precum și pentru orice solicitare legate de informații, de accesul la date, de rectificare sau ștergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din următoarele variante: o adresă scrisă, înaintată către asociație, trimisă la adresa sediului social Strada Justitiei, nr 54, sector 4, Bucuresti sau o cerere trimisă prin email către Responsabilul cu prelucrarea datelor.
Asociația va răspunde în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricărei solicitări venite din partea unei persoane vizate.
Pentru orice nelămurire, solicitare sau reclamație referitoare la colectarea și folosirea datelor cu caracter personal, orice beneficiar, reprezentant legal al unui beneficiar ori orice altă persoană vizată se poate adresa Responsabilului cu protecția datelor, printr-un email, la adresa protectiadatelor.rtvd@gmail.com.
RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI
a.Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de RTVD – Radio Televiziunea Diasporei şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.
b. RTVD – Radio Televiziunea Diasporei şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de site şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. RTVD – Radio Televiziunea Diasporei îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi RTVD – Radio Televiziunea Diasporei face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.
c. RTVD – Radio Televiziunea Diasporei îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site

Stiri Diaspora

iun. 03, 2024 8:39 am

Evenimente

iun. 03, 2024 8:04 am

Evenimente

mai 24, 2024 11:11 am

Stiri Diaspora

feb. 21, 2024 12:01 am

Stiri Diaspora

dec. 14, 2023 8:54 am

Business

dec. 13, 2023 9:41 am

Stiri Diaspora

dec. 01, 2023 12:00 pm

Evenimente

nov. 29, 2023 8:51 am

Business

nov. 27, 2023 10:35 am