Cum pot obţine românii din Italia Bonusul de 200 €

    Pentru a putea primi Bonusul de 200 €, românii din Italia trebuie să afle în ce categorie se încadrează pentru a vedea dacă pot obţine automat acest ajutor sau trebuie să depună o cerere.


Cine şi când depune cerere ?


     Până la 31 octombrie 2022 trebuie să depună cererea: lucrătorii sezonieri, inclusiv muncitorii agricoli; titulari ai unor contracte co.co.co (rapporti di collaborazione coordinata e continuative, lucrătorii cu contracte de muncă intermitente; lucrătorii din domeniul spectacolului; lucrătorii autonomi ocazionali; agenți de vânzări la domiciliu.


        Până la 30 septembrie 2022 trebuie să completeze cererea asistenții familiali (colf, badanti, baby sitter, etc.).


Cum se depune cererea?

       Cererea poate fi depusă apelând la ajutorul unui patronato, care asigură servicii gratuite în acest sens sau accesând site-ul https://www.inps.it/prestazioni-servizi/indennita-una-tantum-200-euro ,dacă dețineți SPID, CIE, CNS.

      Potrivit Circularei INPS nr. 73/24.06.2022, bonusul se acordă exclusiv persoanelor care rezultă rezidente în Italia la 01.07.2022.

Alte condiţii


     – Asistenții familiali: raport de muncă în derulare la 18 mai 2022; să nu dețină, la momentul   depunerii cererii, un alt contract de muncă într-un domeniu diferit de cel al asistenței familiale /pensie; venit aferent anului 2021 mai mic de 35.000 de euro;
      -Lucrătorii sezonieri, cu contracte de muncă cu durată determinată / intermitente, inclusiv din domeniul agricol și din domeniul spectacolului: cel puțin 50 de zile de muncă efectivă în 2021, în urma muncii obținând un venit mai mic de 35.000 de euro;
     – Lucrătorii sezonieri (cu excepția OTD – lucrători agricoli cu contracte cu durată determinată) care au în derulare în luna iulie 2022 un raport de muncă, pot primi bonusul direct de la angajator;
      – Lucrători agricoli care beneficiază de indemnizația de șomaj agricol aferentă anului 2021, vor primi bonusul direct de la INPS, în luna octombrie 2022, fără a fi nevoie să depună cerere;
       – Titulari ai unor contracte co.co.co (rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) înregistrați la INPS, care au un contract activ la 18 mai 2022 și venituri aferente anului 2021 rezultate din respectivele contracte, mai mici decât 35.000 de euro;

       -Lucrători autonomi ocazionali fără partita IVA, neînregistrați în alte fonduri obligatorii de pensii,deja titulari în anul 2021 ai unor contracte reglementate prin art. 2222 din Codul Civil; înregistrați la Gestione separata a INPS la 18 mai 2022 și care au vărsat cel puțin o contribuție lunară în 2021;
        – Persoane responsabile cu vânzarea la domiciliu, deținătoare de partita IVA activă și înregistrate la INPS (Gestione Separata) la 18 mai 2022, care au obținut peste 5.000 euro în anul 2021 din respectiva activitate;
         – Co.co.co, lucrătorii sezonieri, cu contracte de muncă pe perioadă determinată / intermitente,lucrătorii înscriși la Fondul de pensii pentru domeniul spectacolului, lucrătorii autonomi ocazionali și lucrătorii responsabili de vânzări la domiciliu trebuie să depună cerere numai dacă nubeneficiază de bonusul de 200 euro în calitate de beneficiari ai indemnizațiilor Covid-19 sau ai indemnizațiilor de șomaj NASpI și DIS-COLL în luna iunie 2022

Categorii pentru care bonusul 200 de euro este plătit direct de către angajator / INPS

         – Salariații din domeniul public și privat, care nu sunt titulari ai unei pensii, care au beneficiat de scutirea de 0,8% din contribuțiile de asigurări sociale (salariu lunar impozabil de maxim 2.692 euro, primit timp de cel puțin o lună, în perioada 1 ianuarie – 23 iunie 2022), pentru contracte demuncă încheiate înainte de 24 iunie 2022 → bonusul este plătit direct de angajator (lucrătorul trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere din care rezultă că nu primește pensie sau
reddito di cittadinanza);
          – Pensionarii rezidenți în Italia (data pensionării anterioară limitei de 30 iunie 2022; venitul personal IRPEF aferent anului 2021 nu trebuie să depășească 35.000 euro)→ primesc bonusul odată cu pensia aferentă lunii iulie 2022;
           – Șomerii beneficiari ai indemnizațiilor Naspi sau Dis coll în luna iunie 2022 / beneficiari ai indemnizației de șomaj agricol în 2022 (aferent anului 2021); beneficiarii indemnizațiilor Covid 19 (prevăzute prin Decretele Sostegni și Sostegni bis) → bonusul este plătit direct de către INPS;
            – Beneficiari ai Reddito di Cittadinanza → bonusul este plătit în același timp cu rata aferentă lunii iulie, în situațiile în care persoana nu a beneficiat deja de ajutor;

Credit info https://www.inps.it/prestazioni-servizi/indennita-una-tantum-200-
euro

Da-i o nota Articolului

0 / 5. Numarul de voturi: 0

leave a reply