Ceata de colindatori la Astra Sibiu

Data: duminică, 5 decembrie2021, între orele 12-15

Locația: Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, Pavilionul Multicultural,  gospodăria de boștinar din Sebeșu de Jos și gospodăria de oier transhumant din Rășinari

La început de decembrie, zeci de colindători din Sebeșu de Jos și Rășinari aduc veste abună a Nașterii Domnului la Muzeul ASTRA prin sunet de colinde! Ceata de colindători va fi primită în Pavilionul Multicultural de la intrarea principală în muzeu, după care va pleca în alai. Destinațiile alese de Ceata de colindători sunt cele două gospodării incluse în traseul tematic valorificat prin programul RO-CULTURA de susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate – gospodăria de boștinar din Sebeșu de Jos și gospodăria de oier transhumant din Rășinari. În ambele gospodării au avut loc anulacesta cele trei târguri cu produse tradiționale: târg de primăvară, vară și toamnă.

,,Atmosfera de sărbătoare ce plutește în aer în această ultimă lună a anului va fi împlinită de glasurile colindătorilor ce ne aduc colinde vechi, care încă mai păstrează elemente din substratul de credințe precreștine, semn al primirii acestora din generație în generație, începând din vremuri îndepărtate. Așa vom simți împlinirea unui an bogat în prezența reprezentanților acestor două comunități din Rășinari și Sebeșu de Jos care, începând din lunaiunie, ne-au primit cu căldură în monumentele transferate în muzeu din cele două localități, păstrate și deschise pentru toți vizitatorii muzeului. Apicultorii, meșterii boștinari și lumânărari din Sebeșu de Jos ne-au dezvăluit aici tainele îngrijirii albinelor, pentru a înțelege originea materiei prime folosite pentru a face lumânările din ceară de albine. Atelierele desfășurate au fost de apicultură, retezare a știubeilor (stupii primitivi), de extragere a mierii din faguri, de pregătire a cerii pentru lumânărit, atelier de confecționare a lumânărilor din ceară de albine. Tinerii din Sebeșu de Jos ne-au familiarizat cu obiceiul lor păstrat din sec. al XVIII-lea, ce încă se joacă la Rusalii pe platoul Rusca: Hora din Rusca,o horă înnodată și cântată, în cadrul căreia lanțul de dansatori creează mai multe noduri care sunt desfăcute, fără să se rupă şirul de braţe. Un alt obicei reconstituit în curtea gospodăriei din Sebeșu de Jos a fost Pomul vieții, împodobit cu colacii rituali făcuți în localitate: soarele, scara, mielul cel blând și foarfecele, toți având semnificații adânc creștine, menite să ajute sufletul celor plecați în viața veșnică. Colacii au fost modelați de gospodinele din Sebeșu de Jos, iar în postul Crăciunului, tot ele ne-au familiarizat și cu bucatele de post, într-un atelier gastronomic ce a pus accent pe ingredientele primare folosite la prepararea mâncărurilor de post.   Împreună cu reprezentanții comunității din Rășinari, s-au organizat ateliere meșteșugărești care au arătat aspecte ale uneia dintre ocupațiile tradiționale principale din localitate: păstoritul; astfel că a avut loc un atelier de tundere a oilor și de toarcere a lânii, iar apoi s-au confecționat lumânări din seu de oaie, un meșteșug practicat în localitate până la începutul secolului XX. Atelierele gastronomice au avut ca temă preparatele de la stână, sloiul de oaie, baterea untului în bădău, și scoica cu brânză de munte.

         Tinerii din Rășinarine-au arătat obiceiul de Ispas încă practicat în localitate, prilej cu care au împodobit atât gospodăria din Rășinari cât și Crucea din Capul satului sau troița de zidărie având îninscripția de pe pictura cupolei dat atanul 1798.La Sânziene, tineriirășinăreni au trăitalături de vizitatoriimuzeuluifrumusețeaacestuiobiceiadresatmai ales lor, tineripăstrătoriaitradiției;fetele au împletitcoronițe din sânzienepe care le-au aruncatpecasăpentru a-șiaflanorocul, iarbăieții le-au răcorit cu apacăratăînbote, așa cum se cade de naștereaSfântuluiIoanBotezătorul.De Rusalii, gospodine din Rășinari ne-au preparateverzare, o delicioasăplăcintădulcecu urdășimărar,preparată o singurădatăpean de cătrefiecarefamilie din Rășinari.Obiceiul care a adusceimaimulțirășinăreniînfațapubliculuivizitator, piesa de teatruNuntaciobănească, a fost o minunatăincursiuneînspiritul sarcastic darșiîntreprinzător al rășinăreanului de altădată.”, a declaratMihaelaGherghel, muzeografMuzeul ASTRA.

Ceata de colindătoriva fi răsplătită, conform tradiției, cu mere, cozonaci , covrigi, gogoșiproaspeteșicolaciproaspeți. Evenimentulorganizatduminică, 5 decembrie, însunet de colindă, vine șica un semn de mulțumirepentruceledouăcomunități din Sebeșu de Jos șiRășinari. Acestea au avutdisponibilitateașibucuriasă animeceletreimonumente ale circuituluiexpozițional, puseînvaloareprinacestproiect: gospodăria de boștinar din Sebeșu de Jos, staululșigospodăria de oier transhumant din Rășinari.

Evenimentul este organizat de Muzeul ASTRA în cadrul proiectului „Utilizarea tehnologiei multimedia de ultimă generație în accesibilizarea patrimoniului etnografic din Muzeul ASTRA”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, apelul Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate.

ProiectulUtilizareatehnologiei multimedia de ultimăgeneraţieînaccesibilizareapatrimoniuluietnografic din Muzeul ASTRA (CALL01-3) esteorganizatînparteneriat cu Museums of South Trondelag (MiST, Norvegia) șibeneficiază de un sprijinfinanciarnerambursabil de 606.977,60 lei, din care 515.930,96 lei (85%) reprezintăvaloareaeligibilănerambursabilă din Granturi SEE, iar 91.046,64 lei (15%) reprezintăvaloareaeligibilănerambursabilă din cofinanţarenaţională, valoareatotală a proiectuluifiind de 786.977,60 lei.  Mai multedetaliisuntdisponibile pe www.astravr.ro

Granturile SEE reprezintăcontribuțiaIslandei, Principatului Liechtenstein șiRegatuluiNorvegiei la reducereadisparităților economice șisocialeînSpațiulEconomicEuropeanși la consolidarearelațiilorbilateralecu cele 15 state beneficiare dinestulșisudulEuropeișistatelebaltice. Acestemecanisme de finanțaresuntstabiliteîn baza AcorduluiprivindSpațiulEconomicEuropean, ce reuneștestatelemembre UE șiIslanda, Liechtenstein șiNorvegiacaparteneriegali pe piațainternă. În total, celetrei state au contribuitcu €3,3 miliardeîntre 1994 și 2014 și €1,55 miliardepentruperioada de finanțare 2014 – 2021. Mai multedetaliisuntdisponibilepe: www.eeagrants.orgșiwww.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de MinisterulCulturiiprinUnitatea de Management a Proiectuluiși are ca obiectivgeneralconsolidareadezvoltăriieconomiceși sociale princooperareculturală, antreprenoriat cultural șimanagementulpatrimoniului cultural. BugetulProgramuluieste de 29 milioanede euro. Mai multedetaliisuntdisponibilepe: www.ro-cultura.ro

Da-i o nota Articolului

0 / 5. Numarul de voturi: 0

leave a reply